Álltalános szerződési feltételek

Álltalános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések és fogalmak

1. Jelen ÁSZF tartalmazza a www.inspectionequipment.hu weboldal látogatására és használatára vonatkozó szabályokat. A Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa az IEM Inspekciós Eszközöket Forgalmazó Korlátolt Felelőségű Társaság IEM Kft) (2009 Pilisszentlászló, Béke utca 53).
2. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

2. A Weboldal

A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek:

1. szélessávú internetkapcsolat;
2. Internet böngésző (Internet Explorer 9 vagy e böngésző későbbi verziója, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 vagy későbbi verziója, Opera 10 vagy későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet;
3. a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;
4. pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás;
5. Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.

a. A felhasználó a Weboldal használata alatt köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra:
1. a Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;
2. a Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.

b. A IEM Kft fenntartja a jogot, hogy időnként korlátozza a weboldal hozzáférését, pédául fejlesztés, vagy karbantartás céljából a felhasználók előzetes értesítése nélkül.
c. Az IEM Kft minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktól és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.
d. IEM Kft nem tehető felelőssé:
1. a Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis majior vagy a felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei
2. sem a jogsértésekért vagy a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak;
3. a Weboldalnak és a felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért;
4. technikai zavarokért, illetve valamennyi a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodásért
e. a Weboldalon elhelyezett termékfotók, és leírások tájékoztató jellegűek és csak az IEM Kft választékába tartozó termékeket mutatja be. Kérjük minden estben lépjen kapcsolatba velünk mielőtt végleges döntést hoz a termék megvásárlásáról.
f. a jog által védett tartalomnak minősül minden tartalom, illetve fénykép, termékleírás, brossúra.
g. a Weboldalon megjelenített termékek nem minősülnek ajánlatnak.
h. az IEM Kft nem tartozik felelősséggel a felhasználók, illetve a harmadik személyekkel szemben azokért a károkért, amelyek a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalon közzétett információk felhasználásának következményei. Az IEM Kft nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a felhasználó által történő felhasználásának következményeiért.

3. A Hírlevél szolgáltatás

A Hírlevélre a felhasználó a regisztrációs felületén az alábbi adatok megadásával rendelheti meg:
1. megadja az email címét, későbbiekben a hírlevél erre a címre érkezik;
2. a megjelölt négyzet kipipálásával hozzájárulását adja, miszerint reklámtartalmú elektronikus hírlevelet kíván kapni;
a. A Hírlevélre való feliratkozással, a felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a reklámtartalmú, marketingcélú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.
b. A hírlevél egyes funkcióinak használata a Felhasználó aktivitásán és email azonosítójának helyes konfigurációjától függ.
c. A Hírlevélre feliratkozott Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a Hírlevélről, amelyet minden egyes Hírlevélben elhelyezett linkre kattintva tehet meg.

4. Személyes adatok védelme

A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az IEM Kft Adatvédelmi és cookie szabályzata tartalmazza, amely elérhető az Adatvédelem menüpontunk alatt.

5. Befejező rendelkezések

Azokban az esetekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok szerint kell eljárni.
a. Az IEM Kft-nek joga van bármikor módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni a weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat.
b. Az IEM Kft jogosult az ÁSZF szabályzatot bármikor megváltoztatni, módosítani. A felhasználók a honlapon rendszeresen tájékozódhatnak az ÁSZF aktuális rendelkezéseiről.
c. Jelen ÁSZF érvényes 2021. augusttus 09. napjától.